Kako ostati pribran u konfliktu?

By 21/09/2017 Blog No Comments

Kao što znamo, konflikti su sastavni deo odnosa među ljudima i ne postoji mogućnost da ih kroz život izbegnemo. Ljudi imaju različite perspektive i često ćemo se nalaziti u situaciji da ih razmenjujemo. Nekada čak i mala neslaganja mogu eskalirati u nešto mnogo gore, većinom iz razloga što ne umemo da ostanemo pribrani i hladne glave.

Kada se konflikti dese, često u doživljaju možemo imati da nemamo nikakvu kontrolu nad konfliktnom situacijom. Jasno je da nemamo kontrolu nad ponašanjima drugih osoba, ali sa druge strane, iako nam se ne mora tako činiti – mi uvek imamo izbor kako ćemo reagovati. Međutim, nije uvek lako ostati miran i primiti sve ono što nadolazi ka nama – nečiji bes, agresivnost ili neraspoloženje.

Kada smo suočeni sa pretnjom, naše telo aktivira prirodni mehanizam borba ili bežanje. Iako sasvim prirodan, ovakav odgovor tela nije uvek pomažući u ova moderna vremena. U ovakvim situacijama bi bilo korisnije da naučimo kako da se u takvim situacijama postavimo bolje i zdravije za nas. To bi za nas bilo kako manje stresno, tako bi i umanjilo mogućnost da se dodatno pogorša situacija ili naruše relacije sa drugim ljudima.

Evo nekoliko korisnih stvari možemo uraditi u takvim trenucima:

Zastanite na trenutak i dišite.

Obično u konfliktnoj situaciji imamo tendenciju da reagujemo odmah i to na način da ili napadamo drugu osobu ili se branimo. U tom trenutku, ukoliko smo svesni situacije, možemo zastati na momenat i fokusirati pažnju na disanje. Duboko disanje aktivira parasimpatički nervni sistem, koji nam olakšava da se umirimo. Možemo pokušati da fokusiramo pažnju na neki deo tela za momenat, poput usmeravanja pažnje na ramena ili vilicu koji su u takvim situacijama obično zgrčeni. Ova jednostavna tehnika za koju nam treba svega par momenata može već napraviti veliku razliku stavljajući nas u poziciju da racionalnije reagujemo.

Slušajte.

Mnogo svađa se dešava usled nerazumevanja među ljudima ili usled nedostatka autentične komunikacije. Kada smo zaista fokusirani na to da čujemo drugu osobu, umesto toga da se odbranimo ili napadnemo, naći ćemo se u daleko boljoj poziciji da racionalno reagujemo. Pokušajte zaista da čujete sagovornika šta vam govori, kao i da osvestite kako se oseća. I pokažite mu da ga čujete.

Budite iskreni.

Često se dešava da se ljudi uopšte ne svađaju oko stvari oko kojih misle da se raspravljaju ili svađaju. Iz tog razloga konflikti mogu da eskaliraju. Naime, konflikt često može početi čak jednom temom, a nastaviti se nekom sasvim drugom, gde svako govori ono što je njemu ili njoj važno, bez da čuju jedni druge. Nekada je razlog ovome mnogo dublji, odnosno doživljaj da nismo ispoštovani i uvaženi, kao i da nemamo potrebnu podršku.

Lako se možemo naći u situaciji da imamo teškoća da priznamo prave razloge zbog čega smo uznemireni, te se nađemo raspravljajući  neke druge teme – a to nas nigde neće odvesti. Stoga pokušajte da budete iskreni u vezi sa tim što vas čini nemirnim. Stvaranje i negovanje smislenih i kvalitetnih relacija sa drugim ljudima, podrazumeva da budemo iskreni i ranjivi.

2

Stišajte glas.

Povišen glas signalizira pretnju i aktiviraće borba/bežanje mehanizam. Jedan od najlakših načina da svađu učinimo civilizovanom je da stišamo glas kojim se obraćamo drugoj osobi. Takođe, pokušajte da ne prekidate drugu osobu jer će im ovo biti pokazatelj da je ne čujete i da ne marite za ono što govori. Logično je da želimo da pokažemo i dokažemo ono što nam je važno i ovo po pravilu neće biti lako. Kako god, druga osoba će biti više voljna i otvorena ako u doživljaju ima da je čujemo i da pridajemo značaj sadržaju koji nam upućuje.

Zauzmite perspektivu „trećeg lica’’.

Ovo po pravilu, kada se ugrejemo, neće biti jednostavno, iz razloga što konflikt ima tendenciju da nas cele obuzme. Kako god, ako pokušamo da odzumiramo to što se u tom momentu dešava, i uspemo da stavimo to u širi kontekst, verovatnije je da ćemo uspeti da iskontrolišemo svoje ponašanje.

Čak i kada je konflikt vrlo ozbiljan, vredi imati na umu da takav konflikt već mesec dana kasnije neće imati toliko na važnosti, a godinu kasnije ga se verovatno nećemo ni sećati. Osim toga, pokušaji da upamtimo, čak komentarišemo dobre stvari na koje sagovornik ukaže takođe može prevenirati da konflikt eskalira i bude vrlo neprijatan.

Izbegavajte štetna ponašanja.

Od najvećeg je značaja da uvek imamo poštovanje za drugu osobu kao za čoveka.

Neka toksična ponašanja poput preteranog kritikovanja, ignorisanja i povlačenja, kinjenja ili neverbalnog vređanja (na primer, prevrtanje očima) mogu naneti mnogo štete odnosima među ljudima. Uvek tretirajte osobu sa poštovanjem. Ukoliko vam se desi da se neko prema vama ponaša na navedene načine, možete se skloniti iz situacije i predložiti da nastavite razgovor kada se svi smire i ohlade glavu.

Takođe, ne pristajte da je iko prema vama verbalno ili fizički agresivan. Nazivanje pogrdnim imenima, ponižavanje i vređanje, preterani kriticizam ili agresivno ponašanje ne treba da budu prihvatljivi i nikada neće rešiti nikakav konflikt.

Ne primenjujte ni sami ovakva ponašanja. Možda ćete biti u prednosti u datoj situaciji, ali ovakva ponašanja trajno narušavaju odnose. Kada jednom izgubite nečije poštovanje vrlo je teško vratiti ga.

Budite asertivni.

Kada rešavamo konflikte na asertivan način, mnogo je lakše doći do razrešenja. Izbegavajte peteranu pasivnost kao i to vas neko tretira bez poštovanja. Sa druge strane, izbegavajte agresivnost i neprijateljsko ponašanje prema drugima. Pasivno-agresivna ponašanja takođe nisu od pomoći (kao što suLupanje vratima, neodgovaranje na pozive, i slično)..

Budite jasni u vezi sa temom i ostanite fokusirani na sadržaj, ne izvlačeći stare konflikte. Budite iskreni u vezi sa tim kako se osećate i budite jasni u traženju onoga što vam je važno, bivajući otvoreni i voljni za kompromis.

Saglasite se da ne možete da se saglasite.

Nije svaki konflikt jednostavan za razrešiti. Nekada je u redu da se saglasite da se ovog puta nećete saglasiti i da nećete naći rešenje. U tom slučaju je u redu prekinuti razmenu i skloniti se iz situacije. Insistirati i prolaziti iznova sve i na isti način, neće doneti nikakvo razrešenje. Ukoliko je od značaja taj konflikt razrešiti brzo i efikasno, nekada je u redu potražiti pomoć od ljudi koji su obučeni za to.

*    *    * 

U idealnom svetu, uvek bismo rešavali konflikte na racionalan i razuman način. Ipak, mi nismo uvek racionalna bića. Radeći sve što je do nas da ostanemo mirni u konfliktnim situacijama znači da povećevamo šanse da ishod bude dobar.

Ukoliko se pak desi da izgubite kontrolu i budete neprijatni prema drugome, izvinite se na kraju i jednako oprostite sebi. Ljudi smo i male su šanse da sve vreme radimo stvari na ispravan način.

Ako ste se našli u situaciji da je druga osoba prema vama otvoreno agresivna ili verbalno ili fizički nasilna, sklonite se iz takve situacije i budite otvoreni da potražite pomoć ili podršku na odgovarajući način.

Autor: Kirstie Pursey
Izvor: Learning Mind
Prevod i adaptacija: Jelena Jung