Budućnost u tvojim rukama – karijerno savetovanje i profesionalna orijentacija

By | Događaji | No Comments

Program profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja „Budućnost u tvojim rukama” osmišljen je da pomogne korisnicima u donošenju informisanih odluka o izboru buduće profesije i obrazovnog usmerenja. Informisano donošenje odluka o budućem zanimanju je veština koja se uči, a zasniva se na prethodnoj analizi ličnih sklonosti i potencijala, kao i na realnim mogućnostima u svetu obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja.

Read More

Psihoterapija i psihofarmakoterapija – iskustva iz prakse

By | Događaji | No Comments

Drage kolege i koleginice,

Pozivamo vas da učestvujete u edukativno-iskustvenom programu koji je namenjen psiholozima i psihoterapeutima (odnosno edukantima iz psihoterapije) sa temom „Psihoterapija i psihofarmakoterapija – iskustva iz prakse” koja će se održati u subotu, 28. januara 2017. godine od 10 do 17h časova u Temenos centru.

S obzirom na to da je psihijatrijska perspektiva često nedovoljno bliska psiholozima, odnosno psihoterapeutima, a sa druge strane neophodna u radu sa klijentima sa različim teškoćama i problemima sa kojima dolaze, ovaj koristan edukativno-iskustveni program nudi drugačiji, celovitiji uvid u ovu važnu temu. Kao takav će posledično doprineti boljem razumevanju psihijatrijske perspektive i ovladavanju specifičnim znanjima, u svrhe pomaganja i celokupnog boljeg funkicionisanja naših klijenata.

Edukativni deo obuhvata sticanje osnovnih, praktično primenljivih znanja:

  • o psihofarmacima sa posebnim osvrtom na anksiolitike, antidepresive, psihostabilizatore i antipsihotike
  • o psihodinamici odnosa na relaciji psiholog – klijent/pacijent – psihoterapija – lek – psihijatar

Napomena: Struka, zakon i etički kodeks nas obavezuju da o klijentima ne iznosimo nikakve pojedinosti i lične podatke, te nema bojazni da će na ovaj način iko od klijenata biti kompromitovan. Edukacija se sprovodi isključivo u cilju da se mladi stručnjaci upoznaju sa radom sa specifičnim problemima, steknu nova saznanja i ovladaju veštinama koje će im pomoći u svakodnevnom radu sa klijentima.

Voditelj programa je dr Maja Tobi Strizović, doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije, psihoterapeut i grupni analitičar, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima, odnosno u individualnom i grupnom psihoterapijskom radu sa klijentima.

Cena edukacije iznosi: 6.000 RSD

Za prijave i sva pitanja u vezi možete nas pozvati na 060/0102115 ili pisati na office@temenos.rs.

Poster možete preuzeti ovde.

Dobrodošli!