Bazični ACT trening za primenu u praksi (april 2018)

By 16/02/2018 Događaji No Comments

Temenos centar 21. i 22. aprila 2018. godine, organizuje bazični trening iz ACT-a za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja koji se bave psihoterapijom. Trening će vam omogućiti da značajno obogatite svoje znanje i iskustvo u radu sa klijentima.

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT) je najuticajnjii pristup trećeg talasa bihejvioralne terapije. Trening će vam omogućiti da steknete primenljiva znanja o teoriji i intervencijama u okviru ACT-a. To se, konkretno, odnosi na usvajanje perspektive ovog terapijskog pravca i način upotrebe svih šest procesa ACT-a:

1. prihvatanje
2. defuzioniranje
3. punu svesnost o sada i ovde (mindfulness)
4. kontekstualnu perspektivu doživljavanja sebe
5. razjašnjavanje vrednosti
6. posvećeno delovanje

Način rada

Primarni fokus treninga je na bazične koncepte, doživljavanje i praktičnu primenu. Posebna pažnja posvećena je biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, uz iskustvene vežbe koje se izvode individualno (u parovima ili malim grupama). Na ovaj način, terapeuti će dobiti priliku da iskuse i samim tim bolje razumeju način na koji se koristi puna svesnost (mindfulness) i prihvatanje (acceptance) u svrhu menjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, kao i njegovog usmeravanja u pravcu posvećenog delovanja, odnosno slobodno izabranih vrednosti.

Zahvaljujući tome, terapeuti će ovladati sledećim veštinama:

· Konceptualizacijom anksioznosti, depresije i besa iz perspektive ACT-a
· Primenjivanja ACT-a u svrhu pomaganja klijentima da promene stare obrasce iskustvenog izbegavanja, koje ACT prepoznaje kao koren emocionalnih problema, kao i razvijanja punosvesnog prihvatanja sadašnjeg trenutka
· Upotrebom ključnih intervencija za svaki od šest ACT procesa kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga
· Načinima kombinovanja ACT procesa u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana

S obzirom na praktičnu usmerenost treninga, pravo učešća imaju:

· studenti završnih godina humanističkih nauka na edukaciji iz psihoterapije
· diplomirani/master psiholozi, specijalisti psihijatrije i lekari na specijalizaciji iz psihijatrije, bez obzira na terapijsku orijentaciju, sa iskustvom psihoterapijskog/savetodavnog rada sa klijentima

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka i ACT terapeut, koji je ACT učio od osnivača ovog pravca Stivena Hejsa, Kelija Vilsona, Robin Valser i drugih. Više informacija o voditelju treninga na www.krnetic.com/biografija.html

Svim polaznicima biće obezbeđen Priručnik za bazični nivo primene ACT-a na našem jeziku.

Trening se održava 21. i 22. aprila (subota i nedelja) 2018. u Temenos centru, Radnička 10, I sprat (Novi Sad), od 10 do 18 časova.

Cena treninga iznosi 150 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Detalje u vezi načina plaćanja dobijate nakon prijave. Svoju prijavu, kao i sva pitanja u vezi treninga, možete uputiti na office@temenos.rs ili na broj telefona 061 651 1 851.

Trening je ograničen na 12 učesnika, zato požurite da rezervišete svoje mesto i steknete nova znanja i veštine korisne za terapijski rad!

Poster možete preuzeti ovde.

Dobrodošli!