Psiholog kao sudski veštak

By 05/10/2017 Događaji No Comments

Drage kolege i koleginice,

Pozivamo vas na stručnu edukaciju pod nazivom „Psiholog kao sudski veštak”, koja će se održati 25. novembra 2017. godine od 10 do 17 časova u Temenos centru (Radnička 10, I sprat).

Ova edukacija je namenjena psiholozima i studentima završnih godina psihologije, odnosno svima onima koji žele da se upoznaju sa radom psihologa u kontekstu sudskog veštačenja, što se posebno odnosi na osobe čiji posao uključuje procenu ljudi, odnosno procenu njihovog ponašanja.

Teme kojima ćemo se baviti na jednodnevnom treningu su:

– Veštačenje uračunljivosti

– Veštačenje “duševne zrelosti”

– Veštačenje poslovne sposobnosti

– Veštačenje verodostojnosti svedočenja

– Veštačenje nematerijalne štete

– Veštačenje traumatizovanosti

– Veštačenje uzroka smrti

– Veštačenje podobnosti za roditeljstvo

– Veštačenje verodostojnosti svedočenja dece

O voditeljima treninga

Prof. dr Mikloš Biro je penzionisani profesor Kliničke psihologije. Ima objavljene tri monografije, deset udžbenika i priručnika i preko 200 naučnih radova (od čega preko 30 u međunarodnim časopisima i monografijama). Citiran je više od 500 puta na Google Scholar. Stalni je sudski veštak za oblast medicinske psihologije.

Prof. dr Dušanka Đurović je vanredni profesor Kliničke psihologije na Departmanu za psihologiju Univerziteta Tims. Pre akademske karijere bila je Načelnik odeljenja za psihodijagnostiku i psihoterapiju u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Oblasti interesovanja u kojima ima zapažene radove su joj Zdravstvena psihologija, Poremećaji ishrane, Bolesti zavisnosti, Forenzička psihologija razvojnog doba i Prava deteta. Stalni je sudski veštak za oblast dodele dece i procenu verodostojnosti dečijeg iskaza.

Informacije o edukaciji

Cena jednodnevnog treninga za fizička lica iznosi 7.000 RSD, odnosno 12.000 RSD za institucije.

Po završetku edukacije svi učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju treninga.

Prijavite se putem telefona 061 651 1 851 ili mejla office@temenos.rs. Na iste adrese nam možete uputiti sva eventualna pitanja u vezi sa edukacijom.

Ovde možete preuzeti poster.

 

Dobrodošli!