Compassion Focused Therapy

By 28/04/2017 Događaji No Comments

Intenzivan iskustveno-edukativni dvodnevni trening koji se održava u Temenos centru 24. i 25. juna 2017. od 10 do 18 časova upoznaće polaznike sa bazičnim principima i intervencijama CFT-a.

CFT je terapija trećeg talasa bihejvioralnih terapija, koja pomaže klijentu da neguje „compassion” (sapatnju, saosećanje i duboko razumevanje) prema sebi i drugima. Veoma je značajno da se formira odnos prema bolnim mislima i osećanjima, te da se pažljivo i punosvesno razvija zdraviji odnos prema njima. Trening će istražiti compassion iz perspektive novih evolucionih pristupa, kao i iz ugla teorija attachmenta i emocionalne regulacije.

CFT je razvijen da bi pomogao ljudima koji pate od anksioznih i depresivnih poremećaja koji su praćeni visokim nivoima srama i samokritičnosti. Kroz vežbe samosvesnosti, igranje uloga i didaktičke instrukcije učesnici će doživeti kako saosećajni um (Compassionate Mind) može biti koristan kada smo u potrazi za zdravim osnažujućim emocijama i prilikom suočavanja sa bolnim osećanjima. Na taj način, formira se sigurrna baza, odakle je lakše da se krene ka smislenom životu, vođenom ličnim vrednostima.

Učesnici će steći praktične veštine za korišćenje mindfulnessa i compassiona u kliničkoj praksi.

Više informacija možete pronaći na: http://centarzakbt.org/treningcft.html

Voditelj treninga je dr Igor Krnetić, REBT terapeut i supervizor, ACT i CFT terapeut, aktivno posvećen kontinuiranom stručnom usavršavanju. Trenutno je fokusiran na usavršavanje iz terapija trećeg talasa bihejvioralne terapije. U Cirihu je učestovao na intenzivnom trodnevnom uvodonom treningu iz Compassion Focused Therapy (CFT) koji je vodio tvorac ovog pristupa Paul Gilbert, a zatim je na Univerzitetu Derby u Velikoj Britaniji učestovao na treningu iz naprednih kliničkih veština za primjenu CFT-a koji je takođe vodio Paul Gilbert.

Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatre Zapadnog Balkana za primenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, a u koautorstvu sa tvorcem CFT-a Pol Gilbertom napisao je poglavlje o CFT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku „KBT danas: razvoj i promene.”

Do sada je sproveo više od 25 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije u brojnim gradovima Zapadnog Balkana. Treninge iz CFT održava u Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu i Beogradu. (http://www.krnetic.com/biografija.html)

Cena učešća iznosi 150 eura, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Prijavljivanje se vrši putem mail adrese office@temenos.rs ili telefona +381 61 651 1 851, na koje nam možete uputiti sva eventualna pitanja u vezi sa seminarom. Broj učesnika je ograničen.

Preporučeni uslovi učešća:

Stručnjaci koji imaju iskustvo psihoterapijskog/savetodavnog rada sa klijentima/pacijenima, te vladaju veštinama za (1) izgradnju, održavanje i završavanje terapijskog odnosa i radnog saveza, (2) procenu, razumevanja i formulisanje klijentovih problema prema nekom od terapijskih modela, (3) primenu odgovarajućeg raspona psihoterapijskih/savetodavnih intervencija.

Ovde možete preuzeti poster.